AYK lærere:

Alexandra Sten Jørgensen

Mitt føste møte med yoga var Iyengaryoga hos Solstice yoga i Zipolite, Mexico 2003. Jeg lot meg umiddelbart fascinere over intensiteten i noe så stillestående...svetten piplet og alle tanker som ellers spant av sted samlet seg og en dyp konsentrasjon oppstod. For meg var det lengselen etter den intense konsentrasjonen som førte meg tilbake. Yogaklassene var ikke like tilgjengelig som de er idag og det tok meg tre år før jeg fant tilbake. Det var under designstudier i England at jeg gikk jeg til min første ashtanga klasse ved Triyoga. Etter endte studier flyttet jeg tilbake til Oslo og Puro Yoga åpnet dørene. Ashtangayoga er en fantastisk praksis som jeg ønsker å fortsette så lenge jeg har mulighet. Fra 2009-2014 praktiserte jeg med Alexander Medin som min lærer. Jeg reiste til Mysore for å lære av Sharath Jois sommeren 2012. Sommeren 2014 flyttet jeg med mage og mann til Kragerø og i juli kom Pelle August til verden. Høsten samme år etablerte jeg AYK hvor jeg har undervist ukentlig i snart 4 år.

Jørn André Tangen

Yoga kom til meg, som for mange andre, i et viktig vendepunkt i livet mitt. Etter å ha jobbet som programmerer i noen år kjente jeg effekten på både kropp og sinn. Spesielt hvordan det skapte en distanse mellom kroppen og sinnet og evnene til å være tilstede i kroppen. Jeg visste intuitivt hva som ville bringe dette tilbake i balanse og oppsøkte yoga.

Jeg begynte min Ashtangapraksis i Trondheim under veiledning av den brilliante Marianne Helgesen i året 2013. Hun inspirerte meg til å fort komme inn i en daglig praksis og det var ikke lenge før jeg stod opp før sola for å gjøre primary series.

Allerede etter få måneder med praksis kjente jeg kallet til å dra til Mysore for å studere med min lærer R. Sharath Jois. Barnebarnet til Pattabhi Jois, grunnleggeren av moderne Ashtanga Yoga. Og på skrivende tidspunkt befinner jeg meg i Mysore for fjerde gang.

I løpet av disse årene har jeg også studert under David Garrigues ved fler anledninger. Hans entusiasme og glede for praksisen har inspirert meg dypt. Lærdomen han har gitt meg tar jeg med meg på matta hver dag.

Jeg ønsker å gi videre hva denne vakre praksisen har gitt og lært meg, på en måte som er tro mot tradisjonen, og hvordan den undervises på KPJAYI i Mysore.

Gjestelærere:

Astrid Holte Østbye

Astrid er født og oppvokst i Tromsø og tok sin første Ashtanga time i 2003 da hun studerte i Australia. Umiddelbart ble hun inspirert av denne praktisen som gjennom år med praksis har hatt stor innflytelse på livet hennes. Siden den gang har hun hatt åtte lengere opphold i Mysore, India, hvor hun studerer og fordyper praksisen med sin lærer Sharath Jois.

Astrid er en dedikert student og lærer av Ashtanga Yoga og den tradisjonelle metoden slik den undervises på Sri. K. Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute (KPJAYI). Hun er autorisert level 2 fra Sharath, hun lærer nå 3. serien fra han og har også assistert Sharath to ganger i Shalaen i Mysore.

Astrid er medeier og hovedlærer på Mysore Yoga Oslo, der hun siden 2014 har bygd opp og daglig underviser mysore programmet. Astrid vil alltid være takknemlig til sine første lærere: Guillermo Benitez, Matt Corigliano, Basia Lipska og Alexander Medin.